Trải qua quá trình gần 10 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Công nghệ Việt (V.Tech Co .,Ltd) đã xây dựng cho mình một tập thể lãnh đạo và Cán bộ, Công nhân viên trình độ, thành thạo nghiệp vụ với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là tinh thần gắn bó đoàn kết trong công việc cũng như chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Để có được các yếu tố này là do Ban lãnh đạo Công ty đã luôn trú trọng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo bản sắc riêng cho mình trên cơ sở kế thừa, phát huy những truyền thống của Công ty.

Nhằm mục tiêu phấn đấu trở thành một doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng công nghiệp năng lượng, những người Lãnh đạo cao nhất của Công ty đã ý thức sâu sắc phải xây dựng, không ngừng hoàn thiện, phát huy bản sắc văn hóa Công ty làm nền tảng và động lực để đưa V.TECH và các công ty thành viên phát triển liên tục, hiệu quả, bền vững và trường tồn.

Giá trị cốt lõi của văn hóa V.TECH:

"DI SẢN - TIN CẬY, ĐỘNG LỰC - THỐNG NHẤT"

  1. Di sản: V.TECH tạo dựng và và phát huy các giá trị riêng cho mình, phản ánh Di sản từ sự thành công, những nỗ lực cũ của đội ngũ quản lý và sợi dây của các công ty thành viên kết nối các đối tác với nhau, và quá khứ với hiện tại.
  2. Tin cậy:V.TECH là một tập thể thống nhất xây dựng uy tín của mình bằng mối quan hệ Tin cậy “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
  3. Động lực:Động lực của V.TECH là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trên nền tảng sự phát triển chuyên môn về nhân lực, công nghệ và tiếp thị với sức mạnh của “chất xám” tri thức đứng đằng sau.
  4. Thống nhất:V.TECH thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài chặt chẽ và tôn trong quyền lợi của Khách hàng, Đối tác và các Thành viên từ sức mạnh Thống nhất, tình đoàn kết và làm việc đồng đội.

Ý nghĩa của văn hóa V.TECH:

  1. Văn hóa V.TECH được xây dựng trên tiêu chí chọn lọc các giá trị cốt lõi để định hướng cho toàn thể Cán bộ, Công nhân viên của Công ty hướng đến và thực hiện nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý, hoạt động và sự nhất quán ý chí giữa các thành viên của Công ty.
  2. Xây dựng tính kế thừa những di sản cũ có giá trị riêng; phát triển động lực để làm việc và gặt hái thành công; tạo ra một tập thể thống nhất, tin cậy tương trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Tóm lại, văn hóa V.TECH là một bản sắc riêng biệt, có khả năng truyền đạt về hoạt động điều hành hài hòa của công ty, giúp xây dựng hình ảnh chung hướng tới tương lai, và thể hiện một công ty hiện đại, khác biệt và bền vững.

Tưng bừng các hoạt động tháng 10

Tưng bừng các hoạt động tháng 10

Chia tay tháng 9 với cái nắng hanh nhè nhẹ, CBNV Vtech lại háo hức chào đón tháng 10 vào độ cuối thu. Tháng 10 cũng là tháng của chuỗi các sự kiện được mong đợi.
Điểm lại hoạt động văn hóa tháng 9

Điểm lại hoạt động văn hóa tháng 9

Bên cạnh những bộn bề, áp lực về tiến độ triển khai dự án, tiến độ thi công, nghiệm thu quyết toán, các CBNV Vtech vẫn luôn nhiệt tình ...

Đối tác & khách hàng

Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng