Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Công Nghệ Việt (V.TECH Co .,Ltd) hiện đang tập trung hoạt động vào các lĩnh vực xây lắp hệ thống điện, công nghệ thông tin – viễn thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp.

Chúng tôi đã thực hiện thành công trên 200 dự án trong lĩnh vực tự động hóa ngành điện, hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin trên cả nước:

  • Sử dụng giải pháp, công nghệ của các nhà cung cấp hàng đầu.
  • Nguồn lực tài chính vững chắc.
  • Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản và chuyên sâu.
  • Quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ.
  • Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại.
  • Quản lý dự án chuyên nghiệp và kinh nghiệm.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2008

 

Chia sẻ: