Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình - Genco 1

 

 Chủ đầu tư:   Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
 Thời gian thực hiện:  3/2016
 Phạm vi cung cấp:  Cung cấp và lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình
Chia sẻ: