Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình - Gói 2 Genco 1

Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình - Gói 2 Genco 1

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 3/2016
Vận hành hệ thống viễn thông - Gói 3 EVN ICT

Vận hành hệ thống viễn thông - Gói 3 EVN ICT

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 11/2016 - 12/2016
Xây dựng mới trạm AIS - TBA 110 kV Mai Lâm

Xây dựng mới trạm AIS - TBA 110 kV Mai Lâm

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 6/2015
Dự án TBA 220kV Khu Công nghiệp Hải Hà

Dự án TBA 220kV Khu Công nghiệp Hải Hà

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 11/2015 - 01/2016
Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 – 11/2015
Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Thời gian thực hiện: 10/2014 – 1/2015
Trạm biến áp 220kV Kim Động

Trạm biến áp 220kV Kim Động

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 8/2014 – 12/2014
Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn-Núi 1, Tỉnh Thanh Hóa

Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn-Núi 1, Tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 4/2014 – 9/2014
Trạm biến áp 220kV Thành Công, cải tạo trạm 110kV Thành Công

Trạm biến áp 220kV Thành Công, cải tạo trạm 110kV Thành Công

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2014 – 5/2014