Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Công ty TNHH Công Nghệ Việt (V.TECH Co .,Ltd) nhận thấy tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển hạ tầng công nghiêp năng lượng điện tại Việt Nam là vô cùng to lớn và có nhu cầu ngày càng cao theo sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tầm nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp năng lượng tại Việt Nam và khu vực

Sứ mệnh:

  • Kết hợp công nghệ và tri thức của thời đại và trí tuệ của kỹ sư Việt Nam tạo nên giá trị riêng biệt, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và xã hội.
  • Xây dựng môi trường doanh nghiệp năng động, sáng tạo, nhân văn.
  • Tạo động lực gắn kết sự phát triển của cá nhân với sự phát triển của công ty.

Giá trị cốt lõi:

  • Uy tín trên thị trường.
  • Kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ cán bộ.
  • Phương châm hoạt động liên kết lợi thế cạnh tranh của công ty và đối tác để gia tăng giá trị.

 

Hoa mẫu đơn là biểu tượng cho sự Phồn vinh, Thịnh vượng. Đó chính là mục tiêu của V.TECH là mang lại sự Phồn vinh cho Công ty và Thịnh vượng cho các Thành viên.

Chia sẻ: