Trạm biến áp 110 kV PC Khánh Hòa - Bán đảo

 

 Chủ đầu tư:  Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
 Thời gian thực hiện:  3/2015 - 12/2016
 Phạm vi cung cấp:  Mua sắm vật tư, thiết bị và thuê khoán một số dịch vụ kỹ thuật phục vụ triển khai dự án chuyển TBA 110 kV Bán Đảo của Công ty CP điện lực Khánh Hòa sang không người trực.
Chia sẻ: