Trạm biến áp 110 kV PC Khánh Hòa - Bán đảo

Trạm biến áp 110 kV PC Khánh Hòa - Bán đảo

Chủ đầu tư: Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện: 3/2015 - 12/2016
Xây dựng mới trạm AIS - TBA 110 kV Mai Lâm

Xây dựng mới trạm AIS - TBA 110 kV Mai Lâm

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 6/2015
Dự án nâng cấp hệ thống DCS tại trạm E1.10 Văn Điển

Dự án nâng cấp hệ thống DCS tại trạm E1.10 Văn Điển

Chủ đầu tư: Trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: 12/2015 – 1/2016
Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Hòa Khánh Huế

Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Hòa Khánh Huế

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 11/2015 – 04/2016
Trạm biến áp 110kV Cẩm Phả 2 và nhánh rẽ tỉnh Quảng Ninh

Trạm biến áp 110kV Cẩm Phả 2 và nhánh rẽ tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Đường dây và trạm biến áp 110KV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đường dây và trạm biến áp 110KV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Đường dây và trạm biến áp 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Đường dây và trạm biến áp 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 1/2010 – 4/2011
Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 7/2015 - 9/2015