Dự án

Công ty TNHH Công nghệ Việt (V.Tech Co .,Ltd) nhận thức được vai trò của mình là một doanh nghiệp tư nhân trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận thực hiện những dự án phát triển hạ tầng công nghiệp năng lượng (EPC), tuy đầy khó khăn và thử thách song chính là cơ hội trưởng thành, phát triển cho chính mình và các thành viên, đối tác.

Kế hoạch phát triển <span>2016 - 2020</span>

Kế hoạch phát triển 2016 - 2020

Công ty TNHH Công nghệ Việt (V.Tech Co .,Ltd) nhận thức được vai trò của mình là một doanh nghiệp tư nhân trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng nhận thực hiện những dự án phát triển hạ tầng công nghiệp năng lượng (EPC), tuy đầy khó khăn và thử thách song chính là cơ hội trưởng thành, phát triển cho chính mình và các thành viên, đối tác.

Trải qua hơn 12 năm hoạt động, với định hướng đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng công nghiệp năng lượng đòi hỏi nguồn vốn, công nghệ và nhân lực to lớn, song với tinh thần mạnh dạn đầu tư, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, V.TECH đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được hiệu quả đầu tư tốt, hoàn thành một số dự án có quy mô lớn với mức tăng trưởng doanh thu từ mốc 32,56 tỷ đồng năm 2014 lên gần gấp 3 lần với 94,4 tỷ đồng vào năm 2015.

Đặt mục tiêu, kế hoạch cho 5 năm tiếp theo (2016 – 2020), V.TECH tiếp tục thực hiện và mở rộng các dự án thông qua việc mở rộng cơ cấu khách hàng trong ngành điện, tăng cường đội ngũ nhân sự có chất lượng, áp dụng quy trình quản lý dự án chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư vào các dự án EPC có quy mô lớn trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng than- khoáng sản, dầu khí…

Đối tác & khách hàng

Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng
Đối tác và khách hàng